Przekonywanie, wywieranie wpływu i sztuka argumentacji - 25-26.04.2015 galeria - ceros.pl

Galeria