Regulamin i polityka prywatności

 Definicje

Ceros – CEROS Sp.z o.o., ul. Dobra 1, 05-090 Raszyn, NIP 522-302-90-26, REGON 36151883, właściciel serwisu www.ceros.pl

Usługa - zakupiona usługa w postaci uczestnictwa w szkoleniu lub coaching’u

Klient - osoba, która dokona zakupu usługi na stronie internetowej www.ceros.pl

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży usług na stronie internetowej www.ceros.pl , które są oferowane przez firmę Ceros.
 2. Przed złożeniem zamówienia klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze strony internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

 

Oferowane usługi, cena i formy płatności

 1. Usługi oferowane na stronie internetowej www.ceros.pl to uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez Ceros.
 2. Wszystkie informacje oraz szczegóły dotyczące oferowanych usług są dostępne na stronie internetowej www.ceros.pl .
 3. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej są:
  • wyrażone w złotych polskich (PLN)
  • cenami uwzględniającymi właściwą stawkę podatku VAT.
 4. Ceros zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bądź ich negocjacji w indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
 5. Dostępne są następujące formy płatności, a ich wybór należy do klienta:
  • przelew bankowy (przedpłata),
  • wpłata za pośrednictwem systemu Transferuj.pl ,
  • gotówka, w miejscu i dniu wykonania usługi.
 6. W celu otrzymania potwierdzenia wpłaty tj. rachunku za daną usługę, należy zgłosić taką potrzebę w ciągu 7 dni od dokonania płatności. Po tym terminie, nie będzie możliwości uzyskania rachunku. 

 

Uczestnictwo w szkoleniach i coachingach

 1. Zakup usługi na stronie internetowej www.ceros.pl może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie albo przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby poniżej 18-ego roku życia muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.
 2. Aby dokonać zakupy określonej usługi należy:
  • wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.ceros.pl,
  • wysłać formularz zakupu za pośrednictwem strony internetowej www.ceros.pl . Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – zostaną podjęte próby kontaktu z klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania.
 4. Strona zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności usługi u dostawcy. Wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazany przez klienta rachunek bankowy, po uprzednim kontakcie z klientem.
 5. Klient po wysłaniu formularza zakupu usługi dokonuje zapłaty za usługę w jeden z wybranych przez siebie sposobów. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Ceros przesyła klientowi wszelkie szczegóły dotyczące wykonania usługi.
 6. Miejsce na szkoleniu gwarantuje dopiero wpłata pieniędzy na konto Ceros. Zapisanie się przez formularz jest tylko wstępną rezerwacją miejsca.
 7. Firma Ceros zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych oraz w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnicy, którzy dokonali już wpłaty, mogą otrzymać zwrot wpłaty, lub mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin szkolenia bądź na inne szkolenie organizowane przez Ceros.
 8. W przypadku zakupu pakietu szkoleń uczestnik może wziąć udział w najbliższym szkoleniu, na które są dostepne wolne miejsca. Jeśli w momencie zakupienia pakietu wszystkie miejsca na najbliższą edycję są wykupione, wykorzystanie pakietu może rozpocząć się od kolejnego dostępnego terminu szkolenia. 
 9. W trakcie szkoleń nie prowadzimy aktywnej sprzedaży innych usług oferowanych przez Ceros. Uczestnicy na koniec szkolenia mogą otrzymać kalendarz szkoleń z promocyjnymi cenami dostępnymi przez kilka dni po szkoleniu.
 10. Promocyjne ceny szkoleń otrzymane w kalendarzu poszkoleniowym nie łączą się z innymi promocjami, rabatami, wygranymi w konkursach lub rabatami otrzymanymi z innego tytułu. Każdą ofertę promocyjną należy traktować odrębnie.
 11. Uzbierana pula z Programu Partnerskiego może być wykorzystana z rabatami oferowanymi każdorazowo po szkoleniu. Pula z Programu Partnerskiego nie może być łączona z innymi promocjami organizowanymi przez Ceros, chyba że w regulaminie promocji zostanie to wyraźnie określone inaczej.
 12. Wraz z usługą wydawany jest rachunek.
 13. Rachunek jest wystawiany na życzenie Klienta. W takim przypadku konieczne jest podanie numeru NIP oraz danych do rachunku.
 14. Wszelkie materiały udostępniane oraz prezentowane uczestnikom na szkoleniu są chronione prawem autorskim, stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane lub powielane bez pisemnej zgody ich właścicieli. 
 15. Firma Ceros zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych ze szkoleniem, z wyłączeniem jakichkolwiek podmiotów trzecich.
 16. Uczestnicy szkolenia oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie, a w szczególności na nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia, oraz na późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń. Oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 17. Zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników będą wykorzystywane przez Organizatora jedynie w celach marketingowych.
 18. Na szkoleniu nie ma możliwości, bez pisemnej zgody prowadzącego, nagrania oraz innych form rejestracji szkolenia.
 19. Szkolenia i coachingi mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępują one psychoterapii ani leczenia medycznego.

 

Rezygnacja z usługi

 1. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe w ciągu 10 dni od dnia rezygnacji z usługi.
 2. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w określonym terminie szkolenia lub coachingu, jest możliwość przeniesienia wpłaty na kolejne terminy, po uprzednim uzgodnieniu.
 3. Gwarancja satysfakcji. Klient (zarówno indywidualny, jak i firma), który nie jest zadowolony ze szkolenia i uzna, że szkolenie nie spełniło jego oczekiwań, może ubiegać się o zwrot pełnej wpłaconej kwoty. Firma Ceros zobowiązuje się zwrócic pełną kwotę każdemu klientowi, który zgłosi swoje niezadowolenie. Warunkiem jest zakomunikowanie niezadowolenia maksymalnie w 24h po zakończeniu szkolenia.

 

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacjie i skargi prosimy zgłaszać na adres mailowy: kontakt@ceros.pl
 2. W przypadku gdy zakupiony prosukt jest wadliwy Klient może wystąpić w ciągu 14 dni od zakupu wystąpić z reklamacją. 
 3. Ceros rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia i poinformuje o tym w osobnym mailu. 
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Ceros zwróci środki pieniężne w ciągu 10 dni na wskazany rachunek bankowy. 

 

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest firma CEROS Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie (adres: 05-090 Raszyn, ul. Dobra 1)
 2. W czasie korzystania z serwisu www.ceros.pl oraz innych stron projektów należących do Ceros (blog, forum), możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w siedzibie Ceros zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Dane osobowe klientów są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zamówienia.
 5. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i innym firmom w celach marketingowych.
 6. Każdy kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Ceros ma prawo do:
 • dostępu do danych osobowych,
 • aktualizacji danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

         Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy napisać e-mail na adres: kontakt@ceros.pl

      7. Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Ceros wiadomości e-mail, które mogą mieć charakter informacyjny, merytoryczny, marketingowy, reklamowy etc.

Prawa autorskie

 1. Materiały, artykuły i wszelkie treści znajdujące się na stronie www.ceros.pl oraz na innych stronach projektów należących do Ceros (blog, forum) są prawnie zastrzeżone i mogą być powielane, reprodukowane i używane wyłącznie za pisemną zgodą właściciela firmy Ceros - Rafała Daniluka. 

 

Pliki Cookies

 1. Podczas korzystania z serwisu www.ceros.pl oraz innych stron projektów należących do Ceros (blog, forum), mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach.
 2. Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są pliki Cookies lub w ogóle do uniemożliwienia przesyłania plików Cookies.
 3. Wyłączenie plików Cookies w przeglądarce nie uniemożliwi korzystania z Serwisu, ale może spowodować utrudnienia w jego funkcjonowaniu.