Regulamin promocji +60%

29.01.2019

 1. Niniejszy regulamin dotyczy promocji obowiązującej w dniach 29 stycznia - 8 lutego 2019 r. 

 2. Z promocji może skorzystać każdy, kto otrzymał mailing z informacją o promocji - adres e-mail znajdował się naliście subskrybentów.

 3. Promocja umożliwa uzyskanie rabatu do wykorzystania na dowolnie wybrane warsztaty z kalendarza Ceros.

 4. Aby skorzystać z promocji należy zarekomendować udział w warsztatach osobie / osobom, które jeszcze nie brały udziału w warsztatach w Ceros, prowadzonych przez Rafała Daniluka.

 5. Przyznany osobie rekomendującej rabat na warsztaty będzie wynosił 60% wysokości wpłaty poczynionej przez osobę, która z polecenia zdecyduje się na udział i opłaci warsztaty.

 6. Aby skorzystać z promocji, należy zgłosić rezerwację oraz opłacić warsztaty w czasie obowiązywania promocji - w dniach 29 stycznia - 8 lutego. W tym czasie należy również dokonać zgłoszenia osoby rekomendującej.

 7. Uzyskaną w ten sposób promocyjną pulę środków można wykorzystać osobiście lub przekazać dowolnej osobie.

 8. Osoby, które aktualnie posiadają zarezerwowane miejsca na warsztaty mogą promocyjną pulę środków przeznaczyć wyłącznie na warsztaty, na których nie miały zarezerwowanych miejsc w momencie otrzymania mailingu z informacją o promocji.

 9. Opłacone warsztaty można zrealizować zarówno w najbliższej edycji, jak i podczas ewentualnych kolejnych edycji danego warsztatu. Zgromadzoną pulę środków promocyjnych również.

 10. Można zarekomendować warsztaty wielu osobom - rabat wówczas zostanie zsumowany i będzie wynosił 50% sumy wpłat od osób, którym zarekomendowano warsztaty.

 11. Aby rabat został przydzielony, prosimy o poinformowanie nas w dowolny sposób, abyśmy mogli powiązać wpłatę z osobą rekomendującą. Informację tą można przekazać telefonicznie, mailowo lub podczas wypełniania formularza rezerwacji miejsca na warsztatach. 

 12. Rabaty przysługujące w ramach niniejszej promocji nie łączą się z innymi rabatami, ani ofertami promocyjnymi.

 13. Środki uzyskane w ramach promocji nie podlegają wymianie na sesje indywidualne - dotyczą warsztatów i szkoleń widocznych w kalendarzu na http://ceros.pl/kalendarz_szkolen

 14. Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji - jeśli liczba zgłaszających się uczestników przewyższy ilość miejsc dostępnych na warsztatach. Zwykle są to limity do 18 lub 24 uczestników. Z tego powodu zachęcamy do aktywności i podejmowania szybkich decyzji.

 15. W przypadku pytań, niejasności lub celem ustalenia zasad w indywidualnych przypadkach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, prosimy o kontakt. W takich sytuacjach będziemy indywidualnie ustalać zasady, na jakich dana osoba może wziąć udział w promocji. Jeśli jakaś zasada lub wyjatek nie został ujęty w regulamienie - prosimy nie interpretować takiej sytuacji jako automatycznie dozwolonej i przysługującej. W takich sytuacjach będziemy indywidualnie analizować i decydować w przypadkach precedensowych.