Współpraca i program partnerski

Program Partnerski jest skierowany do wszystkich osób, które wierzą w sposób funkcjonowania naszej firmy i uważają, że jest on spójny z ich przekonaniami. Dzięki promocji oraz rozpowszechnianiu naszej działalności, Promotorzy zbierają wirtualne złotówki, które mogą wydać na dowolnie wybrane szkolenia oraz coachingi w naszej firmie. 

Program Partnerski nie wymaga podpisywania umowy, nie ma limitu bądź też progu, który kwalifikuje osobę jako Promotora - polecasz nas jak chcesz, komu chcesz, ile chcesz - ważne, żeby była to promocja prowadzona w etyczny sposób, spójna z polityką firmy Ceros. 

Każda osoba zarejestrowana jako Promotor Rozwoju Osobistego otrzymuje swój unikatowy Kod Promotora, dzięki któremu identyfikujemy działalność.

 

Zasady uczestnictwa w programie partnerskim:

1. W Programie Partnerskim może uczestniczyć każdy po ukończeniu 18 lat.

2. Uczestniczenie w Programie Partnerskim umożliwia osobom zbieranie wirtualnych złotówek do wykorzystania na warsztaty, szkolenia i coachingi w firmie Ceros.

 

 

Regulamin Programu Partnerskiego

Postanowienia wstępne

1. Program Partnerski opracowany przez Centrum Rozwoju Osobistego Ceros, dalej zwane Partnerem, służy następującym celom:

a)       Możliwości promowania i propagowania zdrowego i zbalansowanego rozwoju osobistego.

b)       Umożliwieniu korzystania z produktów i usług Ceros ze zniżkami lub za darmo – po zrealizowaniu odpowiednich założeń.

c)       Promowaniu usług Ceros, tj. coachingu oraz szkoleń i warsztatów przez osoby spoza firmy, dalej zwane Promotorami.

2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i niezobowiązujące, tj. nie wymaga podpisania umowy pomiędzy Partnerem a Promotorem. Wszelkie aspekty współpracy w ramach umowy partnerskiej określa niniejszy regulamin. Promotor ma możliwość zrezygnowania z uczestnictwa w Programie Partnerskim w dowolnym momencie.

3. Partner zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości uczestnictwa w Programie Partnerskim poszczególnym osobom oraz do rezygnacji z dotychczasowej współpracy w przypadku naruszenia misji i wartości firmy, z podaniem przyczyny.

4. Za promowanie usług Partnera, Promotor otrzymuje wynagrodzenie w postaci pakietu wirtualnych złotówek do wykorzystania na szkolenia i coachingi w firmie Ceros. Promotor otrzyma należność wyłącznie w momencie, gdy osoba dokonująca zakupu z polecenia Promotora, dalej zwana Klientem, dokona wpłaty na konto firmy Ceros i skorzysta z opłaconych usług.

5. Pula uzbierana przez Promotora łączy się z rabatami na szkolenia oferowanymi standardowo po każdym szkoleniu. Wykorzystanie tej puli w połączeniu z niestandardowymi promocjami i innymi programami wymaga każdorazowo indywidualnego określenia lub ustaleń.

6. Żadne informacje dotyczące poszczególnych Promotorów oraz Klientów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim, oprócz zestawień statystycznych, nie pozwalających na wyodrębnienie jednostkowych danych, a w szczególności - ich połączenia z danymi osobowymi Uczestników.

7. Przystąpienie do Programu Partnerskiego oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

8. Zasady obecnego programu partnerskiego wchodzą w życie z dniem 23 stycznia 2015 roku i nie obowiązują wstecz.

 

Regulamin

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest dokonanie pisemnej bądź słownej deklaracji przez Promotora. Promotor zobowiązuje się tym samym dostarczyć Partnerowi dane osobowe, tj. pełne imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numeru telefonu.

2. Promotor otrzymuje stałą zniżkę w wysokości 5%, która nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami. Z tej zniżki może skorzystać jedynie, gdy kupuje szkolenie wykorzystując wirtualne złotówki.

3. Promotor ma do zaoferowania 5% zniżki dla każdego Klienta dokonującego zakupu z polecenia Promotora. Zniżka ta nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami w firmie Ceros.

4. Promotor otrzymuje prowizję od wpłaty pieniężnej dokonanej przez Klienta, któremu Promotor polecił skorzystanie z usług Ceros. Prowizja wynosi 1/3 od wpłaconej kwoty do wykorzystania na szkolenia i warsztaty, bądź 1/6 od wpłaconej kwoty do wykorzystania na coachingi w firmie Ceros.

5. Prowizja zostanie przyznana wyłącznie w sytuacji, gdy Klient potwierdzi ten fakt, podając imię i nazwisko Promotora bądź wpisze jego unikatowy Kod Promotora przy zapłacie za szkolenie lub przekaże ten kod mailowo.

6. Prowizja zostanie naliczona Promotorowi dopiero w momencie, gdy Klient skorzysta z opłaconego coachingu lub szkolenia w Ceros.

7. Prowizja z Programu Partnerskiego będzie naliczana jednorazowo i tylko od wpłat dokonanych od nowych Klientów, tj. osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z produktów i usług firmy Ceros.

8. Otrzymana prowizja podlega wymianie na pakiet wirtualnych złotówek, który może być wykorzystany na szkolenia i coachingi oferowane przez firmę Ceros i nie podlega wymianie na równowartość pieniężną. Prowizje zdobyte przez Promotora nie podlegają ograniczeniu czasowemu i mogą być wykorzystane w dowolnym momencie na dowolne szkolenie i coaching.

9. Partner zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących zasad bądź zakończenia Programu w dowolnym momencie, o czym Promotor zostanie poinformowany mailowo. Dotychczas uzyskana prowizja zostanie rozliczona z Promotorem w ramach dotychczas istniejących zasad regulaminu.

10. Promotor sam wybiera sposób promocji, godziny pracy i jest rozliczany wyłącznie za efekt (tj. liczbę osób, którym Promotor polecił usługi Ceros oraz płatności przez nie dokonane).

11. Promotor otrzymuje unikatowy kod identyfikacyjny, którym będzie od tej pory mógł posługiwać się w celu promowania usług Partnera.

12. Na życzenie Promotora, możliwe jest także wygenerowanie linków do płatności przez transferuj.pl na poszczególne lub na wszystkie szkolenia. Link ten będzie zawierał kod Promotora i będzie umożliwiał dokonanie płatności bezpośrednio na konto firmy Ceros. 

13. Partner nie odpowiada za materiały reklamowe wygenerowane przez Promotora, jednak wymaga od Promotora posługiwania się wyłącznie etycznymi sposobami promocji usług Ceros. Partner zastrzega sobie prawo do kwestionowania metod promocyjnych Promotora. Promotor po otrzymaniu uwag dotyczących metod promowania usług Ceros zobowiązuje się wprowadzić je niezwłocznie do realizacji.

14. Nie ma limitu określającego maksymalną liczbę osób, które mogą zostać zaproszone przez Promotora. Limitem jest liczba miejsc dostępnych na szkoleniach i sesjach coachingowych (szkoleniach indywidualnych). Jeśli miejsca na najbliższy termin danego szkolenia są wyprzedane, automatycznie zaproponowane będzie miejsce na kolejnej edycji szkolenia.